Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi

Pano

Gömülü 20 Yaş Dişleri

Gömülü 20 Yaş Dişleri20 yaş dişleri (akıl dişleri) ağızda en sık soruna neden olan dişlerdir. Çenelerde yeterli alan olmadığı durumlarda 20 yaş dişleri gömük yada yarı gömük kalır ve yüzde şişmeye, çenelerin kilitlenmesine ya da şiddetli bir ağrıya sebep olurlar. Bu nedenle 20 yaş dişlerinin mutlaka kontrol edilmesi ve gerekli ise çekilmesi önemlidir. 

Genç yaşlarda yapılan operasyonlar hasta açısından daha kolay tolere edilirler ve iyileşme daha çabuk olur.

20 YAŞ DİŞLERİNİN ÇEKİLME NEDENLERİ?

ÇÜRÜK : 20 yaş dişinin pozisyonundan dolayı o dişte veya komşu dişte çürük görülebilir.

DİŞ ETİNDE ENFEKSİYON : 20 yaş dişinin tam çıkamadığı durumlarda yemek artıkları ve bakteriler 20 yaş dişinin çevresindeki diş etinin altına girerek enfeksiyona neden olur. Bunun sonucunda ağız kokusu, ağrı, yüzde şişme ve ağız açıklığında azalma görülebilir. Enfeksiyon lenfler aracılığı ile yanak ve boyuna doğru yayılabilir.

BASINÇ AĞRISI : Sürmeye çalışan yirmi yaş dişleri komşu dişlere basınç yapmasından dolayı ağrı olabilir. Bazı vakalarda bu basınçtan dolayı dişlerde aşınma olur.

ORTODONTİ : Pek çok genç hasta dişlerindeki çapraşıklıkları düzelttirtmek için ortodontik tedavi görmektedir. 20(Yirmi) yaş dişleri sürerken yer darlığı nedeniyle özellikle ön bölgede diş çapraşıklıklarının artmasına neden olur.

PROTEZ : Total protez kullanan hastalarda bırakılmış veya gözden kaçırılmış gömük 20 yaş dişleri veya köpek dişleri sürmeye başlarsa protezde uyumsuzluk, vuruk ve kullanamama problemlerine sebep olabilirler. Bu yüzden total protez yapılacak hastalarda da panoromik röntegen incelemesi büyük önem taşır.

KİST OLUŞUMU : Gömük yada yarı gömük 20 yaş dişinin çevresindeki yumuşak dokuda kist oluşabilir. Bu kist ve dişin alınması, ileride oluşabilecek kemik ve komşu diş harabiyetini önleme açısından büyük önem taşır. Nadiren de olsa kistin içinde tümör gelişebilir veya kistin aşırı büyümesine bağlı olarak çenede kendiliğinden görülebilen kırıklar meydana gelebilir.

AĞIZ KOKUSU : 20 yaş dişlerinin etrafında meydana gelen dişeti cepleri ağız kokusunun en önemli sebeplerinden biridir.