Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi

Pano

Kist Operasyonları

Cyst Operations

Kist, merkezden çevreye genişleyerek büyüyen, çeper ile çevrili patolojik bir boşluktur. Kistlerin büyürken oluşturdukları başınç komşu dişlerin köklerine zarar verebilir hatta kaybına neden olabilir. 

Ayrıca kök ucunda enfeksiyonu bulunan dişlerin çekimi sonrası çene kemiği içinde kalması sonucunda oluşabilirler.

Kistler, embriyolojik gelişim sürecinde dokular içine yerleşen hücre artıklarından gelişebildikleri gibi, enfekte kök kanalından gelişen enfeksiyon sonucu kök ucu bölgesinde meydana gelebilirler.

Operasyondan önce gerekli tüm radyolojik tetkikler yapılmalı ve hastaya gerekli bilgiler ve muhtemel kayıplardan bahsedilmelidir. Bu tür operasyonlarda ileri görüntüle tekniklerinden rutin olarak yararlanmakta fayda vardır.

Kist operasyonlarında en önemli nokta kistin çeperi ile birlikte alınmasıdır.  Kist lezyonu ile ilişkili olmayan komşu diş kökleri korunmalı ve kist içerisinde bulunan dişlerin apikal rezeksiyon yöntemi ağız içerisinde kalması sağlanmalıdır.

Kist tedavisinin fonksiyonel veya estetik sorunlara yol açmaması gereklidir. Bu nedenle büyük kist boşluklarının uygun kemik greftleri (kemik tozu) ve membranlar(bariyer) ile tedavisi gereklidir.